Rea Raus

Rea Raus, jätkusuutliku arengu ekspert, kasvatusteadlane ja ökoloogilise ilmavaate edendaja. Olen Ökoriik Eesti võrgustiku üks eestvedajatest, Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimees, õpetaja ja koolitaja. Minu jaoks on oluline ühiskonna areng läbi inimese ja looduse koostöö, tasakaalu. Pean oluliseks lisaks sõnadele ka sõnade vaimus tegutsemist, eks tõe kriteerium on ikka praktika. See, millesse usun ja millest räägin, seda tuleb endal ka päris elus teha. Kogukonna metsade hoidmine, oma kodukoha hoidmine, on üks sellistest eesmärkidest.

Robert Pabson

Riigis toimuv, eriti metsade "majandamisega" seotu, on ületanud minu taluvuspiiri ja muutnud mind ühiskondlikult aktiivsemaks. Otsin kõige sobivamat väljundit enda teostamiseks inimtegevuse ja looduse tasakaalu leidmise suunal. Otsingud on mind viinud põgusate kokkupuudeteni erakonnaga Eestimaa Rohelised ja  kodanikuliikumisega Eesti Metsa Abiks. Hetkel olen aktiivne MTÜ-s Kogukonna Metsad. Olen märganud, et igasuguse koostegevuse eelduseks on sarnaste väärtushinnangute olemasolu ja vastastikune lugupidamine.
 

Ave Angerjas

Olen aasta-aastalt järjest enam loodusesse ja selle maagilise-müstilise olemusse süüvinud. Olen avastanud enda jaoks selle, mis seob inimese hingelis-vaimse-füüsilise tasakaalu looduse tasakaaluga. Uurin jätkuvalt seda seost, et avastada võimalusi inimese tegutsemiseks koos loodusega. Nii endale elatise teenimise eesmärgil kui lihtsalt terve olemiseks.